Собрание на акционери 2020 – Гласање по пат на кореспонденција

Scroll to top