Насловна
Small Medium Large  | mk MK | EN |
Испечати Е-пошта
finansiski_header.jpg

Извештаи за работењето на Македонијатурист а.д. Скопје

АД Македонијатурист низ своето долгогодишно професионално работење според сите показатели демонстрира висока финансиска стабилност, високи нивоа на финансиска сигурност, голем степен на самофинансирање, голема кредитна способност и низок степен на задолженост.

Финансиските извештаи од работењето се како што следи: